రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కానీ అనంతపురం జిల్లాలో వాన జాడే లేదు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. ప్రస్తుతం జీవనిలో కూడా నీటికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. కిందటి యేడాది ఇదే నెలలో 4 ఇంచుల నీరు వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆగి ఆగి వస్తున్నాయి. తాజాగా ఒక కొత్త బోరు వేయించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇక వర్షం కరుణించాల్సిందే....
డైలీ బ్యాలెన్స్ షీటు వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు...
http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers