శ్రీ అమరనాథ్ రెడ్డి ( శక్తి స్వరూప్ చిట్స్ ) మరియు శ్రీమతి లలిత గార్ల కుమార్తె సంజన మొదటి పుట్టినరోజు నేడు. ఈసందర్భంగా వారు 20,000/- విరాళం అందించారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers