జీవని అభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన, పోషిస్తున్న ప్రధాన కార్యదర్శి ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. జీవని సేవా కార్యక్రమాలను ఆయన ఎక్కడా ఎప్పుడూ తన వ్యక్తిగత అవసరం కోసం వాడుకోలేదు.
జీవని ద్వారా ఏ ఒక్క వ్యక్తీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందరాదు అన్న ఆశయాన్ని ఆయన నిలబెట్టారు. జీవని సేవ చేయాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరి వేదిక. ఇది అందరిదీ, ఈ భావనకు తోడ్పడుతున్న జీవని ప్రధాన బాధ్యులు అందరికీ వేనవేల నమస్కారాలు.


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers