తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలను మాత్రమే జీవని అక్కున చేర్చుకుంటుంది. ఆత్మహత్యలు, ప్రమాదాలు జరిగిన సందర్భాల్లో జీవని సభ్యులు ఆయా ఊరికి వెళ్ళీ అన్ని వివరాలు సేకరిస్తారు. వాళ్ళు త్రుప్తి చెందాక కార్యవర్గ సభ్యుల ఆమోదం తీసుకుంటారు. అనంతరం వారి అవ్వాతాతలు లేదా సమీప బంధువులనుంచి అనుమతి తీసుకుని పిల్లలను రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో చేర్చడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లి మాత్రమే ఉండి ఆమె పూర్తి అనారొగ్యంతోనో, మానసిక శారీరక వికలత్వంతో బాధపడుతూ ఉంటుంది. అలాంటపుడు పిల్లలకు ఆమె నుంచి ఎలాంటి సహాయం లభింఛదు. అలాంటి పిల్లలను కూడా మనం చదివిస్తాం. కులం మతం ప్రాంతం వంటి వాటికి అతీతంగా జీవని పనిచేస్తుంది. అందరూ సమానమే. అందరూ పసిమొగ్గలే! మనకున్న ఒకే ఒక్క నియమం తల్లిదండ్రులు లేకుండా ఉండాలి. ఈ రోజు బడిలొకి చేరుస్తున్న పిల్లల వివరాలను సాయంత్రం లోగా మీముందు ఉంచుతాను.
అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి వీలైనంత మేర సేవ చేయండి...


Join hands with...

JEEVANI
......FOR UNCARED

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers