శ్రీనివాసుల రెడ్డి ( సబ్ రిజిస్ట్రార్, అనంతపురం రూరల్ ), నాగలక్ష్మి దంపతులు తమ కుమారుడు చి. చైతన్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవని పిల్లలకు దుస్తులు స్పాన్సర్ చేశారు. వారికి జీవని తరఫున కృతఙ్ఞతలు.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers