జీవని సలహా మండలి చైర్మన్ శ్రీ జగదీశ్వర రెడ్డి గారు జీవనికి 10000/- విరాళం ఇచ్చారు. దాన్ని బ్యాంకు ఖాతాలో వేయడం జరిగింది.

మీ,

జీవని.on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. durgeswara Says:
  2. శుభం సత్కార్యానికి భగవంతుడెప్పుడూ అండగా ఉంటాడు.

     
  3. jeevani Says:
  4. దుర్గేశ్వర గారూ ధన్యవాదాలు.
    పిల్లలకోసం మీరు పూజలు చేసిన టపా చూసినపుడు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలని అనుకున్నా, కానీ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళడంతో బిజీ అయ్యాను. వారిలో మనో ధైర్యాన్ని నింపి చాలా గొప్ప పని చేశారు.

     

Blog Archive

Followers