మిత్రులారా జీవని కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ డేవిడ్ గారికి హైదరాబాద్ లో మంగళవారం అంటే 23వ తేదీన బైపాస్ సర్జరీ ఆపరేషన్ జరగనుంది. ఆయన రక్తం గ్రూపు A+. రక్తం ఇవ్వదల్చుకున్నవారు దయచేసి సాల్మన్ రాజు, 9951123522కు సంప్రదించగలరు.

ధన్యవాదాలు.

మీ

జీవని

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers