మిత్రులారా మీ పరిధిలో తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు ఉంటే దయచేసి తెలియచేయండి. జూన్ 2010 లో 25 మంది పిల్లల్ని కొత్తగా జీవని చేర్చుకుంటోంది. పిల్లల మత ప్రాంత తదితర పట్టింపులు లేవు. దూర ప్రాంతం వారైనా ఇబ్బంది లేదు. ఈ ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే వాళ్ళు ప్రైవేటు బడిలో చదువుకుంటారు. 2011 జూన్ లో జీవని విద్యాలయం ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పుడు అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు. ముందుగా చెప్పినట్లు పిల్లలు పెద్ద అయ్యేంత వరకు వారు స్థిరపడే వరకు జీవని బాధ్యత వహిస్తుంది.
అయితే కొన్ని నియమాలు.


1) తల్లీ తండ్రి ఇద్దరూ లేని వారికి మొదటి ప్రాధాన్యం
2) సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్నవారు
3) పేరెంట్స్ పూర్తి అనారోగ్యంతో మంచం మీద ఉన్న పరిస్థితి
4) పిల్లలు 5-8 సంవత్సరాల లోపు వుండాలి.
5) HIV సోకిన పిల్లల్ని మనం తీసుకోవడం లేదు


అర్హులైన వారినే ఆదరించాలని ఈ నియమాలు పెట్టడం జరిగింది.


contact: jeevani.sv@gmail.com
9948271023
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers