అమెరికాలో ఉంటున్న దుర్గేష్ సనగరం గారి స్వస్థలం తాడిపత్రి. వారి మిత్రులు గోపిగారు జీవనికి విరాళం పంపారు. ఈ సందర్భంగా దుర్గేష్ గారు జీవనిని సందర్శించారు. వారు జీవని పట్ల పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసారు. వెంటనే స్పందించి వాళ్ళ అమ్మానాన్న శ్రీ.కృష్ణమూర్తి శర్మ మరియు శ్రీమతి.విజయలక్ష్మి గార్ల పేరిట విరాళం అందించారు.
దుర్గేష్ సతీమణి సుమ గారు మరియు వారి కుమారుడు చి.ధృవ్. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  

Expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-

JULY - 2014

1,00,000 - 3.7.14 & 10.5.14 - cement ( amount paid today )
20,600 - 3.7.14 - flooring stones ( tandoor ) 1,20,600/-
9,000 - 7.7.14 - mason labor - 1,29,600/-
800- 8.7.14 - labor
10,907-10.7.14 - plumbing material 1,41,307/-
9800 - 12.7.14 - mason labor
1500 - 12.7.14 - plumbing labor
9000 - 12.7.14 - welding labor
400 - 12,7,14 - pvc pipe 1,62,007/-
10000-15.7.14 - pvc tank
10500 - 15.7.14 - flouring labor 1,82,507/-
2000 - 16.7.14 - tandoor tiles
1350 - 17.7.14 - iron mesh
10800 - 19.7.14 - mason labor 1,96,657/-

1750 - 21.7.14 - rod benders labor
12500 - 26.7.14 - mason labor 2,10,907/- 
TOTAL - 9,02,517/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers