అనంతపురానికి చెందిన శ్రీ.జి.చిన్నపరెడ్డి మరియు శ్రీమతి.లక్ష్మి దంపతులు వారి పిల్లలు జి.మహేశ్వర రెడ్డి, కోమల విరాళం అందజేశారు. వారికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. దీన్ని జీవని విద్యాలయం కోసం అదనంగా నిర్మించిన 3 గదులకు కానీ బాలికల డార్మిటరీకి కాని వీలును బట్టి వాడటం జరుగుతుంది.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers