చి. శ్రీమహి s/o  శ్రీ.చందగాని నాగశేఖర్ & శ్రీమతి. అనిత గార్లు 5000/-
చి. నవీన్ దత్తా s/o  శ్రీధర్ ఫణి &  శ్రీమతి సునీతా దేవి  గార్లు 3100/-
చి.ఫర్హాన్ s/o శ్రీ. బాబా ఫకృద్దీన్ &  శ్రీమతి నసీమా 1000/- విరాళాలు అందించారు
పిల్లల తరఫున వీరందరికీ ధన్యవాదాలుon
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers