శ్రీ.రామేశ్వర రెడ్డి మరియు శ్రీమతి.లలిత గార్లు తమ కుమార్తె షర్నిక పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 13,500/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers