శ్రీ పి. రత్నం గారు

ప్రొప్రైటర్: శ్రీ సాయి రాఘవేంద్ర మెడికల్ ఏజెన్సీస్, శ్రీనివాస నగర్, అనంతపురం

జీవని విద్యాలయానికి 30,000/- విరాళం ఇచ్చారు.


జీవని తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు.
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers