నార్పల ఎర్రప రెడ్డి గారు, వైస్ ఛైర్మన్, సాయి దత్తా సొసైటీ, రఘువీరా టవర్స్, అనంతపురం జీవని విద్యాలయానికి 1లక్ష విరాళం అందజేశారు. వారికి జీవని తరఫున కృతఙ్ఞ్తలు తెలియజేస్తున్నాము.

on
categories: | edit post

1 Responses to జీవని విద్యాలయానికి 1 లక్ష విరాళం

  1. Anonymous Says:
  2. Very happy to hear this.

    Taara

     

Blog Archive

Followers