జీవని అభివృద్ధి వెనుక తెలుగు బ్లాగర్ల తోడ్పాటు ఎంతో ఉంది. ఇక్కడ మేము ఎవరమో తెలీక పోయినా విరాళాలు భారీగా అందజేశారు. జీవనికి ఇప్పటి దాకా సుమారు 15 లక్షల రూపాయల డొనేషన్లు అందాయి. ఇందులో 30% బ్లాగర్ల నుంచి వచ్చి వుంటుంది. జీవనికి మీరందరూ అందిస్తున్న సహాయ సహకారాలకు, నైతిక మద్దతుకు ధన్యవాదాలు.

మిత్రులారా జీవని మైలురాళ్ళలో శంకుస్థాపన తప్పకుండా ప్రముఖమైందే. ఈ కార్యక్రమానికి కార్తీక్, ఒంగోలు శీను, రాజ్ కుమార్, బంతి వస్తున్నారు. మాకు దగ్గర్లోనే ఉన్న బ్లాగర్ విజయ మోహన్ గారిని రేపు ఆహ్వానిస్తాము. బ్లాగర్లు ఒకసారి కలిసినట్టు ఉంటుంది. వీలైతే తప్పక హాజరుకండి. మీకు సకల సౌకర్యాలూ ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తాము. మీరు మాకు ప్రత్యేక అతిథులు.

రావాలని అనుకున్నవాళ్ళు దయచేసి jeevani.sv@gmail.com కు మెయిల్ చేయండి.

అనంతపురం వేదికగా మీరంతా కలిస్తే చాలా సంతోషం.


JUNE DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31-5-2011 3100/-

01 -6- 11- expenditure office asst. salary 1000/- 2100/-
02 -6- 11- SURESH REDDY 600/- PARAMESH 200/- 2900/-
03 -6- 11- SRI HARSHA 400/- AMARENDRA REDDY 400/- 3700/-
04 -6- 11- SANTOSH 200/- MANJUNATH REDDY 200/- 4100/-
05 -6- 11- RAM MOHAN NAIDU 400/- 4500/-
06 -6- 11- SATISH DHANUNJAYA 400/- 4900/-
07 -6- 11- MAHESH.K 200/- SUDHAKAR REDDY 200/- 5300/-
08 -6- 11- VENKAT NAIDU 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 5700/-
09 -6- 11- UMA MAHESH 1000/- RAM SESH 400/- 7100/-
10 -6- 11- CHANIKYA 400/- PURNA CHANDRA RAO 400/- 7900/-
11 -6- 11- PRASANNA RAGHAVENDRA 500/- 8400/-
12 -6- 11- ANIL KUMAR REDDY 100/- SAILAJA 2500/- 11000/-
13 -6- 11- PRATHAP REDDY 200/- 11200/-
14 -6- 11- CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- 11800/-
15 -6- 11- VADDI SATYAM 5000/- SRAVAN 1400/- BHARATH 1500/- 19700/-
16 -6- 11- expenditure land survey + site cleaning advance 16200/- 3500/-
17 -6- 11-
18 -6- 11-
19 -6- 11-
20 -6- 11-
21 -6- 11-
22 -6- 11-
23 -6- 11-
24 -6- 11-
25 -6- 11-
26 -6- 11-
27 -6- 11-
28 -6- 11-
29 -6- 11 -
30 -6- 11-
31 -6- 11-


SCHOOL FEES DETAILS
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID
000000EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land - 5,00,000
site cleaning - 12,100
ec - 600
registration - 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers