జీవని గురించి ప్రతి రోజు సమయం కేటాయించే వారిలో ఒకరు నిర్మలా దేవి గారు. వీరు Srinivasa Ramanujan Institute of Technology కోశాధికారి. నీటి పారుదల శాఖలో  పదవీ విరమణ పొందారు.   ప్రతి రోజు కనీసం ఇద్దరు ముగ్గర్ని కలిసి జీవని కార్యకలాపాల గురించి వివరిస్తూ ఉంటారు. తెలిసిన వారు తెలియని వారు అని తేడా లేకుండా ఇంటింటికి వెళ్లి జీవని గురించి చెప్పి విరాళాలు సేకరిస్తుంటారు. వీరు చేస్తున్న కృషి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. నిర్మలా దేవి గారు 10,000/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER

BALANCE AS ON 31-08-2011 10,630/-

01 -9-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 9,630/-
02 -9-11 -`UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 9,930/-
03 -9-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,200/-
04 -9-11 - RAVIKUMAR REDDY 1000/- 11,200/-
05 -9-11 -
06 -9-11 -
07 -9-11 -
08 -9-11 -
09 -9-11 -
10-9- 11 -
11-9- 11 -
12-9- 11 -
13-9- 11 -
14-9- 11 -
15-9- 11 -
16-9- 11 -
17-9- 11 -
18-9- 11 -
19-9- 11 -
20-9- 11 -
21-9- 11 -
22-9- 11 -
23-9- 11 -
24-9- 11 -
25-9- 11 -
26-9- 11 -
27-9- 11 -
28-9- 11 -
29-9- 11 -
30-9- 11 -

on
categories: | edit post

1 Responses to జీవనికి 10,000/- విరాళం

  1. Anonymous Says:
  2. i apriciate you madam..

     

Blog Archive

Followers