మంచుపల్లకి గారు తమ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా జీవనికి 13,000/- విరాళం అందజేశారు. జీవని పిల్లలు సభ్యుల తరఫున ఆయనకు ధన్యవాదాలు మరియు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER

BALANCE AS ON 31-08-2011 10,630/-

01 -9-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 9,630/-
02 -9-11 -`UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 9,930/-
03 -9-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,200/-
04 -9-11 - RAVIKUMAR REDDY 1000/- 11,200/-
05 -9-11 - expenditure stationery+towels+casmetics+ buckets+bed sheets etc.. 2500/- 8700/-
06 -9-11 - RAJU 500/- 9200/-
07 -9-11 - MANORANJANI 1200/- 10,400/-
08 -9-11 - NIL
09 -9-11 - NIL
10-9- 11 - NIL
11-9- 11 - NIL
12-9- 11 - NIL
13-9- 11 - NIL
14-9- 11 - NIL
15-9- 11 -
16-9- 11 -
17-9- 11 -
18-9- 11 -
19-9- 11 -
20-9- 11 -
21-9- 11 -
22-9- 11 -
23-9- 11 -
24-9- 11 -
25-9- 11 -
26-9- 11 -
27-9- 11 -
28-9- 11 -
29-9- 11 -
30-9- 11 -

on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

  1. మంచు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు మరియు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు! :)

     
  2. మంచు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు! :)

     
  3. మంచు గారు పుట్టిన రోజున మంచి పని చేసినట్టున్నారు. అభినందనలు.

     

Blog Archive

Followers