శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజిలోని ఓ తరగతి గదిలో పిల్లల సందడి. ఇందులో పాలుపంచుకున్న బ్లాగర్లు కార్తీక్, రాజ్ కుమార్, బంతి, రహమానుద్దీన్ గార్లు. వీరు పిల్లలకు ఆట వస్తువులు, కథల పుస్తకాలు తెచ్చారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER

BALANCE AS ON 31-08-2011 10,630/-

01 -9-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 9,630/-
02 -9-11 -`UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 9,930/-
03 -9-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,200/-
04 -9-11 - RAVIKUMAR REDDY 1000/- 11,200/-
05 -9-11 - expenditure stationery+towels+casmetics+ buckets+bed sheets etc.. 2500/- 8700/-
06 -9-11 - RAJU 500/- 9200/-
07 -9-11 - MANORANJANI 1200/- 10,400/-
08 -9-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 500/- 11,200/-
09 -9-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 11,500/-
10-9- 11 - SANTOSH 100/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 11,800/-
11-9- 11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- 12,000/-
12-9- 11 - MAHESWARI 500/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 12,700/-
13-9- 11 - MANJUNATH REDDY 200/- VENKAT NAIDU 200/- 13,100/-
14-9- 11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- RAMESH PRASAD 400/- 14,100/-
15-9- 11 - MANMOHAN 2200/- 16,300/-
16-9- 11 - YUGANDHAR 1000/- 17,300/-
17-9- 11 - NIL
18-9- 11 - NIL
19-9- 11 - NIL
20-9- 11 - NIL
21-9- 11 - NIL
22-9- 11 - Medical ramanji, ganesh 520/- 16,780/-
23-9- 11 - NIL
24-9- 11 -
25-9- 11 -
26-9- 11 -
27-9- 11 -
28-9- 11 -
29-9- 11 -
30-9- 11 -
SCHOOL FEES DETAILS
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ---- 40,000/-
JULY ---- 50,000/-
AUGUST- 20,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land----------------------- 7,00,000
site cleaning--------------- 54,100
ec---------------------------------600
registration------------------ 8800
land survey ---------------- 1200
demand draft for bore---- 2200on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

 1. durgeswara Says:
 2. చిరంజీవ...చిరంజీవ
  సుఖీభవ ...సుఖీభవ

   
 3. Great work Raj,Banthi and Karthik.
  You guys are making it..

   
 4. Great Job Guys..

   

Blog Archive

Followers