బజ్జులో ప్లస్లో శేఖర్ గారు అందరికీ సుపరిచితులే. ఈ మధ్యే బ్లాగులో కాస్త చురుగ్గా రాస్తున్నారు. 

 http://sekhargunturu.blogspot.in/
 http://meethosekhar.blogspot.in/


అనంతపురం వచ్చిన శేఖర్ నిన్నటి రోజు పిల్లల్ని కలిశారు. నిన్న వారి పుట్టినరోజు కూడా కావడం సంతోషకరం. అనంతపురం వాసులకు ప్రీతి పాత్రమైన స్వీటు- ఓళిగ. వస్తూ వస్తూ పిల్లలందరికీ ఓళిగ తెచ్చారు. పిల్లలు శేఖర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పిల్లల అవసరాల కోసం 2000/- విరాళంగా అందించారు. శేఖర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.   

DAILY BALANCE SHEET -MARCH

BALANCE AS ON 29-3-2012 11,300/-

01-3-12- Office Asst. salary 1000/- 10,300/-
02-3-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 10,600/-
03-3-12- VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,900/-
04-3-12- expenditure 2500/- stationary  8,400/-
05-3-12- CHANDRA SEKHAR 2000/- 10,400/-
06-3-12- NIL
07-3-12- NIL
08-3-12- NIL
09-3-12-
10-3-12-
11-3-12-
12-3-12-
13-3-12-
14-3-12-
15-3-12-
16-3-12-
17-3-12-
18-3-12-
19-3-12-
20-3-12-
21-3-12-
22-3-12-
23-3-12-
24-3-12-
25-3-12-
26-3-12-
27-3-12-
28-3-12-
29-3-12-
30-3-12-
31-3-12-SCHOOL FEES DETAILS 
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-
JANUARY 20,000/-  
FEBRUARY- 45,000/-


TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------ 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure--------2,40,649 
December month expenditure------- 1,91,515
January month expenditure---------- 3,82,540
==============================
TOTAL--------------------------------16,83,104
==============================

EXPENDITURE IN JANUARY

LABOR ( CENTRING )------------------------35000
MASON----------------------------------------31950
STONES---------------------------------------13000
SAND------------------------------------------31700
MILLER----------------------------------------- 7000
STEEL----------------------------------------250000
ROD BENDERS----------------------------------6000
LABOR ( CONSTRUCTION )-------------------1890
SALARY FOR SUPERWISER-------------------6000
========================================
TOTAL----------------------------------------382540
========================================

on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

 1. Great Sekhar !
  Once Happy Birthday !

   
 2. u did a grt thing on ur birth day.ur parents will proud of u....sekhar

   
 3. @Sravya garu and Sasi garu

  ...i did nothing.Just a lil care given to them,that's all :)

  Thnaks for the wishes all

   

Blog Archive

Followers