షష్టిపూర్తి దంపతులు శ్రీ నార్పల బ్రహ్మాచారి శ్రీమతి గోవిందమ్మ గార్లకు శుభాకాంక్షలు. వారు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని పిల్లల తరఫున కోరుకుంటున్నాము. బ్రహ్మాచారి గారు తాము ఎదుగుతూ ఎందరికో ఆసరాను కల్పించారు. వారి మీద అభిమానంతో బుక్కచెర్ల కుటుంబానికి చెందిన సూర్యాచారి, పామిడికి చెందిన శ్రీనివాసా చారి గార్లు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. 


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers