మిత్రులారా కింది పోర్షన్ care taker కుటుంబం మరియు ఆఫీసు కోసం ఉపయోగించనున్నాము. పైన రెండు పోర్షన్లు. ఒకటి అబ్బాయిలకు, ఇంకోటి అమ్మాయిలకు. వీరిని పర్యవేక్షించడానికి ఆయాలు ఉంటారు. care taker  మొత్తం పర్యవేక్షిస్తారు . నిజానికి ఈ బిల్డింగ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారంగా స్టాఫ్ క్వార్టర్స్. భవిష్యత్తులో అబ్బాయిలకు, అమ్మాయిలకు విడిగా క్యాంపస్ ఉంటుంది.  


DAILY BALANCE SHEET - MARCH

BALANCE AS ON 29-3-2012 11,300/-

01-3-12- Office Asst. salary 1000/- 10,300/-
02-3-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 10,600/-
03-3-12- VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,900/-
04-3-12- expenditure 2500/- stationary  8,400/-
05-3-12- CHANDRA SEKHAR 2000/- 10,400/-
06-3-12- SURESH REDDY 300/- PARAMESH 100/- 10,800/-
07-3-12- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 11,100/-
08-3-12- RAMSESH 200/- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- 11,500/-
09-3-12- SRIHARSHA 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 11,900/-
10-3-12- VENKAT NAIDU 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 12,300/-
11-3-12- SUDHAKAR REDDY 100/- 12,400/-
12-3-12- RAJENDRA MUNICIPAL SCHOOL STAFF 1600/- 14,000/-
13-3-12- NARPALA BRAMHA CHARI & GOVINDAMMA 10,000/- 24,000/-
14-3-12- 10,000/- credited into JEEVANI VIDYALAYAM BUILDING FUND 14,000/-
15-3-12- ASWARTHA REDDY 10,000/- 24,000/-
16-3-12- 10,000/- credited into JEEVANI VIDYALAYAM BUILDING FUND 14,000/
17-3-12- RADHA KRISHNA MURTHY 1116/- 15,116/-
18-3-12- NIL
19-3-12- NIL
20-3-12-
21-3-12-
22-3-12-
23-3-12-
24-3-12-
25-3-12-
26-3-12-
27-3-12-
28-3-12-
29-3-12-
30-3-12-
31-3-12-SCHOOL FEES DETAILS 
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-
JANUARY 20,000/-  
FEBRUARY- 45,000/- 
MARCH - 35,000/-


TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------ 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure--------2,40,649 
December month expenditure------- 1,91,515
January month expenditure---------- 3,82,540
==============================
TOTAL--------------------------------16,83,104
==============================

EXPENDITURE IN JANUARY

LABOR ( CENTRING )------------------------35000
MASON----------------------------------------31950
STONES---------------------------------------13000
SAND------------------------------------------31700
MILLER----------------------------------------- 7000
STEEL----------------------------------------250000
ROD BENDERS----------------------------------6000
LABOR ( CONSTRUCTION )-------------------1890
SALARY FOR SUPERWISER-------------------6000
========================================
TOTAL----------------------------------------382540
========================================

on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. ప్రసాద్ గారూ, మీ కృషి ఎంతటిదో దానికిది ప్రత్యక్ష నిదర్సనం

     
  2. jeevani Says:
  3. రహ్మాన్ గారూ దీని వెనుక ఎందరో ఉన్నారు:)
    ధన్యవాదాలు.

     

Blog Archive

Followers