విజయ ఆదిత్య రాయవరపు & విజయ సాయి రాయవరపు సోదరులు 5000/- విరాళం అందించారు. కెనెడాలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న వీరికి బ్లాగు ద్వారా జీవని పరిచయం. జీవనిని ఎంతగానో అభిమానించే విజయ్ సోదరులకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. వీరు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుని ఇతరులకు సహాయపడే అవకాశం కల్పించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాము. 

హరీష్ గారు (  చిత్తూరు ) 5000/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున కృతఙ్ఞతలు తెల్పుతున్నాము.

ఈ నెల 29 న అంటే వచ్చే ఆదివారం జీవని హాస్టల్ ప్రారంభోత్సవం. అందరికి ఇదే ఆహ్వానం.


DAILY BALANCE SHEET - JULY
BALANCE AS ON 30-6-2012 7,416/-

01-7-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,416/-
02-7-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,716/-
03-7-12- expenditure 1400/- stationery 5,316/-
04-7-12- FAMILY MEMBERS OF LATE. Sri. KAMAIAH 1000/- 6,316/-
05-7-12- KIRAN 200/- VARAPRASAD 100/- 6,616/-
06-7-12- NIL
07-7-12- NIL
08-7-12- expenditure 3300/- cheppals + notebooks 3,316/-
09-7-12- M.SURESH REDDY 300/- K.PARAMESH 100/- 3,716/-
10-7-12- D.AMARENDER REDDY 200/- D.SANTOSH 100/- 4,016/-
11-7-12- G.RAMSESH PRASAD 200/- G.CHANDRAMOHAN REDDY 200/- 4,416/-
12-7-12- P.SRI HARSHA 200/- M.VENKATA NAIDU 300/- 4,916/-
13-7-12- P.RAMMOHAN NAIDU 400/- 5,316/-
14-7-12- P.SATISH DHANUNJAYA 400/- 5,716/-
15-7-12- D.CHANDRA SEKHAR REDDY 1000/- 6,716
16-7-12- M.SUMAN 1000/- 7,716/-
17-7-12- NIL
18-7-12- NIL
19-7-12- NIL
20-7-12- NIL
21-7-12- expenditure purchase for hostel 5400/- 2,316/-
22-7-12- NIL
23-7-12- VIJAYA ADITYA  & VIJAYA SAI 5000/- 7,316/-
24-7-12- NIL
25-7-12- NIL
26-7-12- NIL
27-7-12- NIL
28-7-12- NIL
29-7-12- NIL
30-7-12- NIL
31-7-12- NIL

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers