చి.అగ్తు వెంకట్ మొదటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు శ్రీ & శ్రీమతి అగ్తు రామక్రిష్ణ గార్లు జీవనికి 11000/- విరాళం అందించారు. జీవని గురించి బ్లాగు ద్వారా ఆయనకు తెలిసింది. రామక్రిష్ణ గారు న్యూజెర్సీలో ఉంటున్నారు.
వారి మిత్రులు కపిల్ కనోజియా మరో 1000/- విరాళంగా కలిపి పంపారు.
రామక్రిష్ణ గారి కుటుంబ సభ్యులకు, కపిల్ గారికి పిల్లల  తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


DAILY BALANCE SHEET - JULY
BALANCE AS ON 30-6-2012 7,416/-

01-7-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,416/-
02-7-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,716/-
03-7-12- expenditure 1400/- stationery 5,316/-
04-7-12- NIL
05-7-12- NIL
06-7-12- NIL
07-7-12- NIL
08-7-12- expenditure 3300/- cheppals + notebooks 2016/-
09-7-12-
10-7-12-
11-7-12-
12-7-12-
13-7-12-
14-7-12-
15-7-12- 
16-7-12- 
17-7-12- 
18-7-12-
19-7-12- 
20-7-12-
21-7-12-
22-7-12- 
23-7-12- 
24-7-12-
25-7-12- 
26-7-12-
27-7-12- 
28-7-12- 
29-7-12- 
30-7-12- 
31-7-12- 
on


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers