కాస్త ఆలస్యంగా మొన్న బ్లాగర్ల సమక్షంలో హోలీ జరిగింది 
ఈ కాన్సెప్ట్ కు ముఖ్యకారకులు అయిన ఆనంద్ శారద గార్లకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-
VENKATARAMI REDDY           - 1,00,000/-


MONTHLY DONATIONS
   
G.Ganapathi rao, Hyderabad--------- 2000/-
Mahesh Chandra----------------------2000/-
Nagamani, kadapa ---------------------500/-
Karna Jaganmohan Reddy------------2000/-
Padmanabha reddy, Hyderabad------1000/-
Sireesha, Hyderabad------------------2000/-
Balu krishna & Vasavi, Hyd-----------1000/-
K.Padma sree  -------------------------500/-
Sarath challaa-------------------------500/-


DAILY BALANCE SHEET - APRIL 2013
BALANCE AS ON 31-3-2013 19,710/-01-4-13- expenditure staff salaries 17,000/- 2,710/-
02-4-13- KUMARA SWAMY REDDY 1,000/- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 13,710/-
03-4-13- expenditure dobhi 500/-     milk 4,800/- 8,410/-
04-4-13-
05-4-13-
06-4-13-
07-4-13-
08-4-13-
09-4-13-
10-4-13-
11-4-13-
12-4-13-
13-4-13-
14-4-13-
15-4-13-
16-4-13-
17-4-13-
18-4-13-
19-4-13-
20-4-13-
21-4-13-
22-4-13-
23-4-13-
24-4-13-
25-4-13-
26-4-13-
27-4-13-
28-4-13-
29-4-13-
30-4-13-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/-
NOVEMBER-----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-

JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
MARCH---------25,000/-


STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

6 వ్యాఖ్యలు

 1. రాజ్, కార్తీక్ గారు, బంతి, సురేష్ గారు , నాగార్జున, రహమాన్, నరేష్ గారు, భాస్కర్ గారు, శారద గారు, ప్రసాద్ గారు అందరికీ అభినందనలు అండి . చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ ఫొటోస్, వివరాలు చూస్తుంటే !

   
 2. జీవితం లో మొదటి సారిగా హోలీ జరుపుకున్నాను మరిచిపోలేని విధంగా...
  అద్బుతః

   
 3. durgeswara Says:
 4. ఎన్నిపువ్వులు!!!!!
  ఎన్నిరంగులు!!!!!!
  ఈ తోటలో ...
  అద్భుతం కదా!!! పరమాత్మ సృష్టి

   
 5. బంతి Says:
 6. అదో అద్భుత ప్రపంచం

   
 7. ఈ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక అభినందనలండీ...

   
 8. jeevani Says:
 9. స్పందించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు

   

Blog Archive

Followers