శ్రీ చంద్రశేఖర్ ( సాఫ్ట్‌వేర్, CTS, CHENNAI ) మరియు శ్రీమతి దీప్తి ( IBM, CHENNAI  ) కుమారుడు ఆర్యన్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers