హైదరాబాద్ అసెంచూర్ లో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వాణి, మధుసూధన్ రెడ్డి దంపతులు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందజేశారు. జీవని కోసం అనుక్షణం పాటుపడుతున్న శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ట్రెజరర్ నిర్మలా దేవి గారి ద్వారా వీరు విరాళం ఇచ్చారు. అలాగే జీవని విద్యాలయానికి 2 లక్షలు అందజేయనున్నట్లు కూడా వారు తెలిపారు. వారికి జీవని తరఫున ధన్యవాదాలు.


DECEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-11-10 22,203/-

01-12-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 21,203/-
02-12-10 - 200/- CHNDRA SEKHAR REDDY, 200/- K.SUDHEER, 500/- SV.PRASAD REDDY 22,103/-
03-12-10 - 300/- AKSHATHA, 200/- PRATHAP REDDY, 200/- HARINATH REDDY, 200/- PARVATAMMA 23,003/-
04-12-10 - 100/- SUDHAKAR REDDY, 100/- SUGUNA, 100/- KRISHNA MURTHY, 100/- UMA DEVI 23,403/-
05-12-10 - 500/- vasuki 23,903/-
06-12-10 - expenditure 5500/- stationary, auditor fees etc. 18,403/-
07-12-10 - NIL
08-12-10 - NIL
09-12-10 - 5500/- VASANTHI & FAMILY 23,903/-
10-12-10 - 800/- RAJESWARAMMA 24,703/-
11-12-10 - 6700/- STUDENTS OF SRIT 31,403/-
12-12-10 - 2000/- VICTOR BABU 33,403/-
13-12-10 - 15,000/- added to carpus fund 18,403/-
14-12-10 - expenditure 1120/- lavanya, ganesh, indraja medical bill 17,283/-
15-12-10 - NIL
16-12-10 - NIL
17-12-10 - 1,000/- CHRISTOS GLORY 18,283/-
18-12-10 - expenditure 4,050/- sweaters, cheppals 14,233/-
19-12-10 - 5,000/- vivekananda reddy 19,233/-
20-12-10 - NIL
21-12-10 - NIL
22-12-10 - NIL
23-12-10 - 2000/- vasu prasad 21,233/-
24-12-10 - 3650/- kumara swamy reddy 24,883/-
25-12-10 - 200/- SURESH REDDY, 200/- AMARENDRA REDDY, 100/- SANTOSH 25,383/-
26-12-10 - 500/- SV.PRASAD REDDY, 500/- PRASANNA RAGHAVENDRA 26,383/-
27-12-10 - 200/- SRI HARSHA, 100/- PARAMESH, 100/- MAHESH, 200/- ABHILASH 25,983/-
28-12-10 - 2000/- D.CHAITANYA S/O SREENIVASULA REDDY 27,983/-
29-12-10 - expenditure 10,000/- school fees 17,983/-
30-12-10 - 200/- SATISH DHANUNJAYA, 300/- AKSHTHA, 100/- SUDHAKARA REDDY 18,583/-
31-12-10 - 200/- SUDHEER, 200/- RAMESH PRASAD, 200/- PURANA CHANDRA RAO 19,183/-


SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/- 15.07.2010
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010
10,000/- 29.12.2010
20,000/- 30.12.2010on
categories: | edit post

1 Responses to జీవనికి 10,000 విరాళం

  1. Hi,

    Srivani & Madhusudhan gaaru thanks for your donation.

    Thanks from jeevani children ...

     

Blog Archive

Followers