' మనసులో మాట ' బ్లాగర్ సుజాత గారు జీవనికి 5000/- విరాళం అందజేశారు. పిల్లలకు అత్యవసరమైనవి మరియు కొంత డబ్బుతో పిల్లల చిన్ని కోరికలకు ఖర్చు పెట్టాలని ఆమె సూచించారు.
వారి సూచన మేరకు పిల్లలు అందరికీ కలర్ డ్రెస్ ఒక జత కొనాలని అనుకున్నాము. అలాగే చిన్ని కోరికల పద్దులో రిబ్బన్లు, గాజులు, గాలిపటాలు వగైరాల్లాంటివి...
సుజాత గారికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DECEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-11-10 22,203/-

01-12-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 21,203/-
02-12-10 - 200/- CHNDRA SEKHAR REDDY, 200/- K.SUDHEER, 500/- SV.PRASAD REDDY 22,103/-
03-12-10 - 300/- AKSHATHA, 200/- PRATHAP REDDY, 200/- HARINATH REDDY, 200/- PARVATAMMA 23,003/-
04-12-10 - 100/- SUDHAKAR REDDY, 100/- SUGUNA, 100/- KRISHNA MURTHY, 100/- UMA DEVI 23,403/-
05-12-10 - 500/- vasuki 23,903/-
06-12-10 - expenditure 5500/- stationary, auditor fees etc. 18,403/-
07-12-10 - NIL
08-12-10 - NIL
09-12-10 -SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. Gud chala manchi pani chesaru

     
  2. jeevani Says:
  3. swapna garu thank u

     

Blog Archive

Followers