అనంతపురంలోని శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ జీవనికి అడుగడుగునా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న విషయం మీకు తెలిసిందే. SRIT నుంచి ఉద్యోగులు ప్రతి నెలా తమ జీతంలోంచి కొంత మొత్తాన్ని విధిగా జీవనికి విరాళంగా ఇస్తున్నారు. అలాగే అక్కడి విద్యార్థులు కూడా గొప్ప వితరణ కలిగినవారు. తమ పాకెట్ మనీ నుంచి కొంత సొమ్మును జీవనికి అందజేస్తుంటారు. వారి నుంచి 6700/- విరాళం అందింది. వారి పెద్ద మనసుకు జీవని తరఫున కృతఙ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే కాలేజీ మొత్తానికి సేవా దృక్పథాన్ని ఒక భాగంగా చేస్తున్న కరస్పాండెంట్ ఆలూరు సాంబశివా రెడ్డి గారికి జీవని తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము.DECEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-11-10 22,203/-

01-12-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 21,203/-
02-12-10 - 200/- CHNDRA SEKHAR REDDY, 200/- K.SUDHEER, 500/- SV.PRASAD REDDY 22,103/-
03-12-10 - 300/- AKSHATHA, 200/- PRATHAP REDDY, 200/- HARINATH REDDY, 200/- PARVATAMMA 23,003/-
04-12-10 - 100/- SUDHAKAR REDDY, 100/- SUGUNA, 100/- KRISHNA MURTHY, 100/- UMA DEVI 23,403/-
05-12-10 - 500/- vasuki 23,903/-
06-12-10 - expenditure 5500/- stationary, auditor fees etc. 18,403/-
07-12-10 - NIL
08-12-10 - NIL
09-12-10 - 5500/- VASANTHI & FAMILY 23,903/-
10-12-10 - 800/- RAJESWARAMMA 24,703/-
11-12-10 - 6700/- STUDENTS OF SRIT 31,403/-
12-12-10 - 2000/- VICTOR BABU 33,403/-
13-12-10 - 15,000/- added to carpus fund 18,403/-
14-12-10 - expenditure 1120/- lavanya, ganesh, indraja medical bill 17,283/-
15-12-10 - NIL
16-12-10 - NIL
17-12-10 - 1,000/- CHRISTOS GLORY 18,283/-
18-12-10 - expenditure 4,050/- sweaters, cheppals 14,233/-
19-12-10 - 5,000/- vivekananda reddy 19,233/-
20-12-10 - NIL
21-12-10 - NIL
22-12-10 - NIL
23-12-10 -
24-12-10 -


SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers