న్యూయార్క్ లో పనిచేస్తున్న రాజేష్ కుమార్ గారు ఫోటో బ్లాగర్ http://rajeshkumar001.blogspot.com/. ఈయన జీవనికి 15,750/- విరాళం అందజేశారు. జీవని తరఫున రాజేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము.MARCH 2011 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 28-2-11 14,183/-

01-3-11 - expenditure office asst. salary 1000/- ( 13,183/- )
02-3-11 - expenditure spl. fees for computers 2000/- ( 11,183/- )
03-3-11 - 2000/- M.C.YAGANTAIAH 13,183
04-3-11 - 1000/- K.V.NAGI REDDY 14,183/-
05-3-11 - 1001/- S.SARVODAYA 15,184/-
06-3-11 - 500/- P.SIVASANKAR, 500/- D.VENKATESWARLU 16,184/-
07-3-11 - 500/- B.RAMANJANEYULU, 216/- A.LAKSHMANA SWAMY 16,900/-
08-3-11 - 200/- M.VENKATESWARLU, 200/- G.RANGA MANAV 17,300/-
09-3-11 - 500/- G.V.RAMANA, 200/- K.NAGESWARA REDDY 18,000/-
10-3-11 - 100/- UMADEVI, 100/- KRISHNA MURTHY, 100/- SUGUNA 18,300/-
11-3-11 - 500/- D.SRINIVASULA REDDY 18,800/-
12-3-11 - NIL
13-3-11 - NIL
14-3-11 - 5000/- SRINIVAS CHOWDARY 23,800/-
15-3-11 - NIL
16-3-11 - NIL
17-3-11- NIL
18-3-11- NIL
19-3-11- NIL
20-3-11- NIL
21-3-11-
22-3-11-
23-3-11-
SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/- 15.07.2010
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010
10,000/- 29.12.2010
20,000/- 30.12.2010
10,000/- 29.01.2011
10,000/- 14.02.2011
on
categories: | edit post

1 Responses to జీవనికి రాజేష్ గారు 15,750/- విరాళం

  1. మంచు Says:
  2. Rajesh : Very Nice. I appreciate it :-)))

     

Blog Archive

Followers