బ్లాగర్లకు సుపరిచితులైన ఒంగోలు శీను గారు జీవనికి 5000/- విరాళం అందజేశారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో సహాయ అనే స్వచ్చంద సంస్థ నడుస్తోందని మనందరికీ తెలుసు. సహాయ అంధుల కోసం కృషి చేస్తోంది. పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. శీను గారికి జీవని తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers