1) ఎల్లప్పుడూ నవ్వండి

2) మంచి చేసినవారిని అభినందించండి

3) వీలైనంత సేవ చేయండి

ఈ సూత్రాలను ఉపాధ్యాయులు పాటించాలని విద్యావేత్తలు సూచించారు.

వీటి స్ఫూర్తితోనే జీవనికి ఒక స్లోగన్ తయారు చేశాము అది...

" అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి వీలైనంత సేవ చేయండి "

on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

 1. " అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి వీలైనంత సేవ చేయండి "

  మరి "మంచిని గుర్తించండి" తీసి వేశారే!? అది చాలా అవసరం అని నాఉద్దేశం. పిల్లల్లో సాధారణంగా ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించడం ఉపాధ్యాయుల ముఖ్య కర్తవ్యం. ఏ ప్రతిభా వెంటనే బయట పడదు. అదినామమాత్రంగా ఉంటుంది. దానిని గుర్తించి చక్కని ప్రోత్సాహమందించే పెద్దలు,గురువులు దొరికిన పిల్లలు నిజంగా అదృష్ట వంతులే! కనుక అదికూడా చేర్చితే బాగుంటుంది.
  " అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి మంచిని గుర్తించండి వీలైనంత సేవ చేయండి " :)

   
 2. jeevani Says:
 3. విజయ్ గారూ ధన్యవాదాలు. మీ సూచన బావుంది. దాన్ని చేరుస్తాం.

   

Blog Archive

Followers