మిత్రులారా జీవని విద్యాలయం శంఖుస్థాపన, కొత్తగా పిల్లల్ని తీసుకోవడం, విరాళాల సేకరణ తదితర అంశాలపై చర్చించడానికి ఈ నెల 22న సమావేశం ఏర్పాటు చేశాము. అందరికీ ఆహ్వానం. ఆసక్తి వున్నవారు స్థానికంగా మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియజేయవచ్చు.

Time : 5.30 pm

Venue : 1st floor, LG A.C. show room, near RTC bus stand & KM function hall, Anantapur


on
categories: | edit post

1 Responses to ఈ నెల 22న సాధారణ సమావేశం

  1. KumarN Says:
  2. Cool. Glad to see the progress.

     

Blog Archive

Followers