మిత్రులారా ముందు వారంలో అయిపోవాల్సిన పని ఈ రోజు మొదలైంది. మన స్థలం అనంతపురానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల పొక్లైనర్లు రాలేదు. సాయంత్రానికి పని పూర్తి అవుతుంది.వృత్తంలో పొక్లయినర్ కనిపిస్తోంది కదా, అది చివర అవుతుంది.ఈ వృత్తం అనంతపురం - తాడిపత్రి మెయిన్ రోడ్డు
ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బిల్డింగ్ Srinivasa Ramanujan Institute of Technology

3 వ్యాఖ్యలు

 1. KumarN Says:
 2. Great. good to know Jeevani garu.
  Keep going...

   
 3. chala chala bagundi prasad garu :) .. ilane nirvignamga anni panulu jargali

   
 4. jeevani Says:
 5. kumar, kavya garu thank you

   

Blog Archive

Followers