గద్వాల్ నరసింహ మూర్తి గారు Infosys తరఫున అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు. వారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. వారి స్వస్థలం అనంతపురం. జీవని పిల్లలు సభ్యుల తరఫున మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers