మిత్రులారా ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల పేరిట Fixed Deposit చేయాలని అనుకున్నాం కదా. ఇందుకు నాందిగా మాయాశశిరేఖ బ్లాగర్ ఆలమూరు సౌమ్య గారు ( http://vivaha-bhojanambu.blogspot.in/ ) ఐదుగురు పిల్లలకు స్పాన్సర్ చేశారు. ఇందుకుగానూ వారు 5000/- విరాళంగా అందించారు. స్థానికంగా శైలజ గారు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఒకరికి, SRIT కి చెందిన రామలక్ష్మి గారు ఒకరికి స్పాన్సర్ చేశారు. Fixed Deposit చేసిన వివరాలు త్వరలోనే తెలియపరుస్తాము. వీటికి  సంబంధించిన విధివిధానాలను ఇది వరకే తెలియజేసాము. ఈ వివరాలకై దయచేసి చూడండి. http://www.jeevani2009.blogspot.in/2011/12/fixed-deposits.htmlDAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY

BALANCE AS ON 31-1-2012 14,800/-
01-2-12- Office Asst. salary 1000/- 13,800/-
02-2-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 14,100/-
03-2-12- VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 14,400/-
04-2-12- expenditure 2500/- stationary + medical lavanya 11,900/-
05-2-12- NIL
06-2-12- NIL
07-2-12- NIL
08-2-12- NIL
09-2-12- NIL
10-2-12- NIL
11-2-12- NIL
12-2-12- NIL
13-2-12- NIL
14-2-12- NIL
15-2-12- NIL
16-2-12- NIL
17-2-12- NIL
18-2-12- NIL
19-2-12-
20-2-12-
21-2-12-
22-2-12-
23-2-12-
24-2-12-
25-2-12--
26-2-12-
27-2-12-
28-2-12-
29-2-12-
SCHOOL FEES DETAILS 
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-
JANUARY 20,000/-  
FEBRUARY- 45,000/-


TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------ 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure--------2,40,649 
December month expenditure------- 1,91,515
January month expenditure---------- 3,82,540
==============================
TOTAL--------------------------------16,83,104
==============================

EXPENDITURE IN JANUARY

LABOR ( CENTRING )------------------------35000
MASON----------------------------------------31950
STONES---------------------------------------13000
SAND------------------------------------------31700
MILLER----------------------------------------- 7000
STEEL----------------------------------------250000
ROD BENDERS----------------------------------6000
LABOR ( CONSTRUCTION )-------------------1890
SALARY FOR SUPERWISER-------------------6000
========================================
TOTAL----------------------------------------382540
========================================
on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

 1. Very good program,keep it up prasad garu.God bless u and ur family along with jeevani little kids

   
 2. wow..
  సౌమ్యగారికీ, శైలజ గారికీ, రామలక్ష్మి గారికీ అభినందనలు.

   
 3. sowmya,sailaja garu,rama lakshmi garu congratulations....for ur broad mind

   

Blog Archive

Followers