చిన్నారులు ప్రణీత్, నిషితలు తమ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 15,000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 
DAILY BALANCE SHEET - MAY

BALANCE AS ON 30-4-2012 8,316/-

01-4-12-  Office Asst. salary 1000/- 7,316/-
02-4-12-  expenditure Press club 200/-     7,116/-
03-4-12-  ELISON 500/-  7,616
04-4-12-  VARAPRASAD 100/- KIRAN 200/- 7,916/-
05-4-12-  Chi. KOUSHIK REDDY 1000/- 8,916/-
06-4-12-  SURESH REDDY MIDUTURU 300/- PARAMESH.K 100/- 9,316/-
07-4-12- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH.D 100/- 9,616/-
08-4-12- RAMSESH 200/- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- 10,016/-
09-4-12- SRI HARSHA 200/- VENKAT NAIDU 300/- 10,516/-
10-4-12- RAMMOHAN NAIDU 200/-  PURNACHANDRA RAO 900/- 11,616/-
11-4-12- SATISH DHANUNJAYA 400/- 12,016/-
12-4-12-  NIL
13-4-12-  NIL
14-4-12-  NIL
15-4-12-  NIL
16-4-12- 
17-4-12- 
18-4-12- 
19-4-12- 
20-4-12- 
21-4-12- 
22-4-12- 
23-4-12- 
24-4-12- 
25-4-12- 
26-4-12- 
27-4-12- 
28-4-12- 
29-4-12- 
30-4-12- 
31-4-12- on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. ప్రణీత్, నిషిత లకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు :)

     
  2. jeevani Says:
  3. photon thank you

     

Blog Archive

Followers