కొచ్చిన్ లో ఉంటున్న శ్రీమతి. సౌజన్యా రెడ్డి మరియు దివాకర్ రెడ్ది దంపతులు జీవనికి 32,000/- విరాళం అందించారు. సౌజన్య గారి సోదరుడు నార్పల సప్తగిరిరెడ్డి గారు ( CEO, సాయిదత్తా మేక్ సొసైటీ, అనంతపురం ) ఇందుకు సహకరించారు. వీరందరికీ జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

  1. nice! Congrats to them!

     
  2. Many Thanks to them

     
  3. jeevani Says:
  4. ఫోటాన్, ఆ.సౌమ్య garu thank you

     

Blog Archive

Followers