స్టోర్ రూం, మెస్, కిచెన్, వాచ్ మన్, ఆయా తదితరులు ఉండటానికి షెడ్లు on
categories: | edit post

6 వ్యాఖ్యలు

 1. singapati Says:
 2. Congrats

   
 3. బాగుందండీ ;)
  తొందరగా పూర్తయిపోవాలని కోరుకుంటున్నా

   
 4. very nice!

   
 5. ఉష Says:
 6. నిర్మాణం లోని కట్టడాలు చాలా గురుతులకి పునాదులు. సంతోషం! 2013 లో మీ ఊరు రావాలని ప్లాన్ అదీ నాన్న గారిని తీసుకుని, మీ చిన్నారుల నడుమ ఒకరోజు గడపటానికి.

   
 7. Ennela Says:
 8. Very nice, thanks for sharing sir

   
 9. jeevani Says:
 10. singapati, రాజ్ కుమార్, ఆ.సౌమ్య, Ennela, ఉష గార్లకు ధన్యవాదాలు.
  ఉష గారూ, మీకూ నాన్నగారికి పిల్లల తరఫున స్వాగతం.

   

Blog Archive

Followers