పిట్స్ బర్గ్ లో ఉంటున్న శ్రీ రవి కొల్లి మరియు శ్రీమతి లత కొల్లి దంపతులు బాలికల డార్మిటరీకి విరాళం అందించారు. ఇందుకు అట్లూరి భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్, గుడివాడ వారు సహకరించారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు  తెలియజేస్తున్నాము.

Sri RAVI KOLLI & Smt. LATHA KOLLI, Pittsburgh donated 12,000/- to JEEVANI for the construction of girl's dormitory.  through ATLURI BHAVANI CHARITABLE TRUST, GUDIWADA.  On behalf of children our sincere thanks to Ravi and Latha garu.


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers