మిత్రులారా వారం రోజుల్నుంచి నెట్ కనెక్షన్ పోయింది. సెల్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంటే చాలా చాలా స్లోగా ఉంది. ఈ మధ్యలో విరాళం పంపిన దాతలు దయచేసి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అన్నీ అప్డేట్ చేయడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. ధన్యవాదాలు. 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers