శ్రీ నవనీత్ కుమార్ మరియు శ్రీమతి సుమలత గార్లు ( విస్కాన్సిన్ ) బాలికల డార్మిటరీకి విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers