టోక్యోలో ఉంటున్న శ్రీ విశ్వనాథన్ చంద్రశేఖర్ మరియు వారి కుటుంబసభ్యులు బాలికల డార్మిటరీకి 10,000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

file photo: TV anchor chitra lekha appreciating JEEVANI child shiva's dance performance at SRIT annual day celebrations, last year.


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers