ఆస్టిన్లో ఉంటున్న శ్రీ. రమేష్ రెడ్డి సోమగట్టు గారు 30,000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


వీరికి జీవనిని పరిచయం చేసిన  Dr.ISMAIL  SUHAIL PENUKONDA https://www.facebook.com/drpen గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers