అనంతపురానికి చెందిన ప్రముఖ చిట్ ఫండ్ సంస్థ శ్రీ శక్తి స్వరూప్ చిట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వెంకటరామి రెడ్డి గారు జీవని విద్యాలయానికి 1 లక్ష విరాళం అందజేసారు. వారి కుమార్తె శ్రీమతి ప్రతిభ w/o అనిల్ కుమార్ రెడ్డి, కోడలు  శ్రీమతి లలితమ్మ w/o  అమరనాథ్ రెడ్డి గార్ల విరాళాన్ని ఆయన అందజేసారు. వీరికి జీవని గురించి పరిచయం చేసిన నార్పల సప్తగిరి రెడ్డి, CEO, SAI DATTAA MAAC SOCIETY, ANANTAPUR మరియు కుమార స్వామి రెడ్డి, Asst REGISTRAR, CHITFUNDS, ANANTAPUR DISTRICT అనంతపురం వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. విరాళం అందజేస్తున్న వెంకటరామి రెడ్డి గారు, మధ్యలో కుమారస్వామి రెడ్డి DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-
VENKATARAMI REDDY           - 1,00,000/-


MONTHLY DONATIONS
   
G.Ganapathi rao, Hyderabad--------- 2000/-
Mahesh Chandra----------------------2000/-
Nagamani, kadapa ---------------------500/-
Karna Jaganmohan Reddy------------2000/-
Padmanabha reddy, Hyderabad------1000/-
Sireesha, Hyderabad------------------2000/-
Balu krishna & Vasavi, Hyd-----------1000/-
K.Padma sree  -------------------------500/-
    DAILY BALANCE SHEET - MARCH 2013
BALANCE AS ON 28-2-2013  6,691/-01-3-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- CHANDRA KANTH NAIDU 10,000/-  26,691/-
02-3-13- expenditure salaries 17,000/- dobhi 500/- milk 4125/- 5,066/-
03-3-13- RAMESH REDDY 10,000/- VEERA SWAMY 2000/- D.SRINIVAS 1000/- 18,066/-
04-3-13- expenditure provisions, vegetables 14,510/- 3,556/-
05-3-13- SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- KIRAN 200/- 4056/-
06-3-13- DURGA PRASAD 2000/- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 7,056/-
07-3-13- RAMAKRISHNA 1000/- AGRICULTURE SCIENTISTS 2000/- 10,056/-
08-3-13- expenditure photo lamination 1600/- dobhi 500/- 7,956/-
09-3-13- expenditure water tubs 2100/- 5,856/-
10-3-13- expenditure soaps, biscuits 1600/- 4,256/-
11-3-13- expenditure sports material, medicines etc. 2900/- 1,356/-
12-3-13- expenditure plumbing material 500/- 856/-
13-3-13- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 400/- 1756/-
14-3-13- RAMSESH 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- MANJUNATH REDDY 200/-2556/-
15-3-13- SATISH DHANUNJAYA 200/- KIRANKUMAR REDDY 6250/- 8806/-
16-3-13- website develpoment 8150/- 856/- 
17-3-13- MOHAN 500/- 1356/-
18-3-13- expenditure dobhi 1000/- 356/-
19-3-13- NIL
20-3-13- NIL
21-3-13- NIL
22-3-13- NIL
23-3-13- NIL
24-3-13-
25-3-13-
26-3-13-
27-3-13-
28-3-13-
29-3-13-
30-3-13-
31-3-13-


SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/-
NOVEMBER-----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
MARCH---------25,000/-


STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers