కాస్త ఆలస్యంగా యుక్తకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. యుక్త చిత్తూరు జిల్లా పాపానాయుడు పేట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతోంది. ఈమె ప్రముఖ రచయిత సుంకోజి దెవేంద్రాచారి కుమార్తె. దేవేంద్రాచారి కడుపేదరికం నుంచి వచ్చారు.  నెలకు ఐదారు కథలు అదీ మంచి కథలు రాసిన రికార్డు సుంకోజిది. తన మూలాలను ఎప్పటికీ మరచిపోకుండా కథలు రాసే సుంకోజి తన పిల్లలకు ఆ జీవితాన్ని గుర్తుచేయడానికి సేవా భావాన్ని నూరిపోస్తుంటారు. యుక్త అపురూపంగా దాచుకున్న డబ్బును జీవనికి ఇవ్వడం ఇది రెండోసారి. ఆమెకు అన్ని విధాల మంచి జరగాలని పిల్లలందరి తరఫునా కోరుకుంటున్నాము


DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-

DAILY BALANCE SHEET - MARCH 2013
BALANCE AS ON 28-2-2013  6,691/-01-3-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- CHANDRA KANTH NAIDU 10,000/-  26,691/-
02-3-13- expenditure salaries 17,000/- dobhi 500/- milk 4125/- 5,066/-
03-3-13- RAMESH REDDY 10,000/- VEERA SWAMY 2000/-17,066/-
04-3-13-
05-3-13-
06-3-13-
07-3-13-
08-3-13-
09-3-13-
10-3-13-
11-3-13-
12-3-13-
13-3-13-
14-3-13-
15-3-13-
16-3-13-
17-3-13-
18-3-13-
19-3-13-
20-3-13-
21-3-13-
22-3-13-
23-3-13-
24-3-13-
25-3-13-
26-3-13-
27-3-13-
28-3-13-
29-3-13-
30-3-13-
31-3-13-


SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers