మిత్రులారా జీవని విద్యాలయం నిర్మాణం ప్రారంభం అయింది. మే 1 నాటికి పూర్తి అవుతుందని భావిస్తున్నాము. జీవని విద్యాలయంలో చదువు కృత్యాలు, ఆటల ద్వారా జరుగుతుంది. పిల్లలు స్వీయ అనుభవం ద్వారా అంటే ఒక వస్తువు గురించి చెప్పడం కంటే దాన్ని పిల్లలు స్వయంగా తాకి చూస్తే జీవిత కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. తర్వాత చూడటం, వినడం, చదవడం. ఇందులో భాగంగా పిల్లలకు కొత్తగా నేర్పే ప్రతి పదం వారు స్వీయ అనుభవం ద్వారా తెలుసుకోవాలి, లేదంటే చూపించాలి. ఇందుకోసం కంప్యూటర్ ల్యాబ్ పెట్టాలని అనుకున్నాము. మీకు అవకాశం ఉంటే కంప్యూటర్లు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. కనీస అవసరం 5. 

ధన్యవాదాలతో
జీవని 
DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-


MONTHLY DONATIONS
   
Sri. G.Ganapathi rao, Hyderabad-------- 2000/-
Sri. Mahesh Chandra------------------------2000/-
DAILY BALANCE SHEET - MARCH 2013
BALANCE AS ON 28-2-2013  6,691/-01-3-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- CHANDRA KANTH NAIDU 10,000/-  26,691/-
02-3-13- expenditure salaries 17,000/- dobhi 500/- milk 4125/- 5,066/-
03-3-13- RAMESH REDDY 10,000/- VEERA SWAMY 2000/- D.SRINIVAS 1000/- 18,066/-
04-3-13- expenditure provisions, vegetables 14,510/- 3,556/-
05-3-13- SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- KIRAN 200/- 4056/-
06-3-13- DURGA PRASAD 2000/- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 7,056/-
07-3-13- RAMAKRISHNA 1000/- AGRICULTURE SCIENTISTS 2000/- 10,056/-
08-3-13- expenditure photo lamination 1600/- dobhi 500/- 7,956/-
09-3-13- expenditure water tubs 2100/- 5,856/-
10-3-13- expenditure soaps, biscuits 1600/- 4,256/-
11-3-13- expenditure sports material, medicines etc. 2900/- 1,356/-
12-3-13- expenditure plumbing material 500/- 856/-
13-3-13- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 400/- 1756/-
14-3-13- RAMSESH 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- MANJUNATH REDDY 200/-2556/-
15-3-13- SATISH DHANUNJAYA 200/- KIRANKUMAR REDDY 6250/- 8806/-
16-3-13-
17-3-13-
18-3-13-
19-3-13-
20-3-13-
21-3-13-
22-3-13-
23-3-13-
24-3-13-
25-3-13-
26-3-13-
27-3-13-
28-3-13-
29-3-13-
30-3-13-
31-3-13-


SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

4 వ్యాఖ్యలు

 1. Anonymous Says:
 2. If you don't mind me asking, how much school fee is paid per student per month on an average?

   
 3. jeevani Says:
 4. sure
  600/- only school fee

   
 5. Anonymous Says:
 6. do you allow students from outside.
  or is the school meant for only Jeevani's children ?

   
 7. నా శక్తీ మేరకు ఒక కంప్యూటర్ ఇవ్వగలను, అయితే కాస్త సమయం కావాలండీ.
  జీవని బాగుందండీ. అభినందనలు

   

Blog Archive

Followers