అనంతపురానికి చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనంతయ్య గారు జీవనికి 50,000/- విరాళం అందించారు.  వీరు సిఫ్లాన్ గ్రూపు సంస్థల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. పలు ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఆయన వెన్నుదన్నుగా ఉన్నారు. అనంతయ్య గారు జీవని విచ్చేసి మన కార్యక్రమాలను పరిశీలించి సంతోషం వ్యక్తం చేసారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers