నిన్నటి పోస్టుకు వెంటనే స్పందించిన వాణీనాథ్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ఆయన రెండు కంప్యూటర్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. వాణీనాథ్ రెడ్డి గారు రేనాటి గ్రూప్ సంస్థలకు సి.ఇ.ఒ. ఆయన వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నా జీవనికి మొదటి స్థానం ఇస్తారు. ముందునుంచీ ఆయన జీవనికి సహాయపడుతూ ఉన్నారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
ఇక ఒక్క కంప్యూటర్ మాత్రం కావలసిఉంది. 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers