మిత్రులు మేడాప్రసాద్ గారి కుమారుడు లిఖిత్ ప్రజ్వల్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. లిఖిత్ బర్త్ డే నిన్న. అయితే పని ఒత్తిడివల్ల పోస్ట్ పెట్టలేకపోయాము. ప్రసాద్ అంకితభావం కలిగిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు. నిరంతరం విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం తపిస్తూ నూతన విద్యా విధానాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటారు. ప్రసాద్ జీవనికి విద్యకు సంబంధించిన విషయాల్లో ముఖ్యసలహాదారు. ప్రతి విషయాన్ని, నిర్ణయాన్ని ఆయనతో చర్చిస్తాము. అంతేకాక జీవనికి మంత్లీ డోనర్ కూడా. వారికి ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము. 

http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers