బెంగళూరులో ఉంటున్న శ్రీమతి.సౌజన్యగారు జీవనికి 6000/- విరాళం అందించారు. వారి భర్త సతీష్ ధనుంజయ్ గారు ( software engineer, TDC Ltd. ) జీవనికి మంత్లీ డోనర్ కూడా.  వీరికి పిలల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  
ABOUT JEEVANI...

quick view : JEEVANI is an orphanage. Giving shelter to 37 parentless children. It is located in Rotary puram village, Bukkaraya samudram mandal, Anantapur district, Andhra pradesh, India
contact : jeevani.sv@gmail.com, phone: +91 9440547123
 
account details:
SBI : JEEVANI VOLUNTARY ORGANISATION, CURRENT ACCOUNT 30957763358 
TREASURY BRANCH, ANANTAPUR, IFSC CODE : SBIN0012831

ICICI : JEEVANI VOLUNTARY ORGANISATION, CURRENT ACCOUNT 043905000999 ANANTAPUR IFSC CODE: ICIC0000439

ANDHRA BANK : JEEVANI VOLUNTARY ORGANISATION, S.B. ACCOUNT 038510100023594, 0385 NEW TOWN ANANTAPUR COURT ROAD. IFSCCODE: ANDB0000385
 
request to NRIs, pl. send your dontions only from your INDIAN ACCOUNT, we don't have permission to receive foreign currency as donations. 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers